“Excelenta vine din realizarea lucrurilor potrivite intr-un mod adecvat.”
John C. Maxwell
  Managementul de Proiect reprezinta 90% aptitudini si 10% cunostinte.
Management de Proiect, Different IT Consulting
Exemplu: implementare proiect ERP
Dupa o atenta Selectie a Tehnologiei si a Partenerului, ca in imaginea de mai sus, Compania Dvs. va fi in postura demararii procesului de implementare a sistemului ERP adecvat de catre Partnerul potrivit. Va aflati acum in fata unui Proiect.
 
Organizarea Proiectului - structura echipei de proiect
Vom folosi urmatoarea Structura de Proiect pentru a ghida si controla un proiect de tip ERP:
erp project management, project structure, Different IT Consulting
Comitetul Director
Comitetul Director este compus dintr-un grup interdisciplinar de personal superior din cadrul Clientului si al Partenerului. Comitetul Director asigura alinierea directiei proiectului cu obiectivele companiei si este responsabil, in calitate de custode, pentru proiect. Responsabilitatile Comitetului Director:
Aproba bugetul si planul proiectului
Defineste asteptarile si indicatorii de succes
Ia decizii politice
Creaza cadrul necesar managementului schimbarii
Revizuieste si aproba fazele intermediare ale proiectului
Furnizeaza resurse
Ia decizii majore
Detine controlul general asupra proiectului
Semneaza documentele aferente proiectului

Exista trei roluri in Comitetul Director:
Director/Sponsor:
reprezinta interesele afacerii, specifica avantajele aduse de proiect afacerii, este responsabilul final
Utilizatori Superiori:
asigura implicarea utilizatorilor finali, asigura compatibilitatea solutiei cu cerintele utilizatorilor, aloca resurse, rezolva cerintele utilizatorilor si eventualele conflicte
Personal Superior reprezentand furnizorul/partenerul:
asigura alocarea resurselor furnizorului tinand cont de specificatiile de design si asigura respectarea strategiei si a standardelor

Managerul de Proiect al Clientului (externalizat catre Different IT Consulting)
Este esentiala alocarea unui Manager de Proiect de catre Client (beneficiarul proiectului).
Responsabilitatile Managerul de Proiect al clientului:
Este responsabil in fata Comitetului Director
Este responsabil pentru planificarea si controlul proiectului
Raporteaza eventualele erori aparute in timpul proiectului
Gestioneaza activitatile proiectului pentru a asigura alinierea rezultatelor proiectului la obiectivele organizatiei agreate initial
Asigura Planificarea si Controlul proiectului in conformitate cu standardele metodologiei de proiect agreata pentru a asigura finalizarea proiectului din punct de vedere calitativ, al timpului si al bugetului
Gestioneaza costurile proiectului, timpul si resursele
Implementeaza proceduri pentru Managementul Riscului, Problemelor si Schimbarii pentru a permite evolutia proiectului in parametri agreati
Asigura sprijin ambelor echipe de proiect precum si reprezentantilor organizatiei
Asigura alocarea si implicarea resurselor conform planului de proiect agreat
Gestioneaza comunicarea dintre utilizatori, management si partenerul de implementare
Creaza documentele necesare in conformitate cu metodologia de proiect agreata
Conduce sedintele pe parcursul derularii proiectului
Raporteaza situatia proiectului Comitetului Director
Participa activ la toate fazele proiectului
Asista si ajuta la rezolvarea problemelor zilnice legate de desfasurarea proiectului
Verifica si semneaza documentele aferente proiectului

Managerul de Proiect al Partenerului de implementare
Responsabilitatea primara a Managerului de Proiect al Partenerului este sa asigure ca toate angajamentele fata de Client sunt indeplinite. Responsabilitatile sale sunt:
Este responsabil in fata Comitetului Director
Monitorizeaza si ghideaza evolutia proiectului
Planifica si aloca resursele Partenerului
Administreaza cerintele privind modificarile aduse sistemului
Supervizeaza procesul de Control al Calitatii proiectului (testarea)
Administreaza realizarea documentatiei si a trainingului
Dezvolta planul de proiect
Gestioneaza Riscurile si Problemele din perspectiva Partenerului
Verifica si semneaza documentele aferente proiectului

Etapele proiectului (imagine de ansamblu)
Urmatoarea abordare reprezinta structura de baza a unui proiect de implementare ERP. Reprezinta doar o abordare de ansamblu si poate contine numeroase etape intermediare in functie de complexitatea fiecarui proiect.
Demararea Proiectului
Diagnosticarea
Analiza
Designul Solutiei
Dezvoltarea Solutiei
Testele de Integrare
Instalarea si configurarea sistemului
Finalizarea Proiectului

 
Copyright 2007 Different IT Consulting. Toate drepturile rezervate.